Τα βιολογικά συστήματα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού

Στη συμβατική γεωργία, η εντατική χρήση ανόργανων λιπασμάτων σχετίζεται με αρκετές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως μόλυνση των επιφανειακών υδάτων με νιτρικά άλατα, η οποία μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα όπως επίσης και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της πρόσληψης νιτρικών αλάτων (είτε διαλυμένα στο νερό ή στα τρόφιμα). Ένα νέο πείραμα από την Υπηρεσία Γεωργικής 

Περισσότερα…

Οφέλη της βιολογικής γεωργίας

Η βιολογική γεωργία προσφέρει πολλά οφέλη πέρα από την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και διατροφή. Οφέλη για το περιβάλλον: Η βιολογική γεωργία συνδυάζει τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι βιοκαλλιεργητές έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα οικοσυστήματα και γενικότερα την φύση, καθώς επίσης πρέπει 

Περισσότερα…

Τι είναι τα βιολογικά τρόφιμα;

Ο όρος «βιολογικό» αναφέρεται σε τρόφιμα που έχουν παραχθεί από βιολογική καλλιέργεια- παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή είναι ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης γεωργικών καλλιεργειών και παραγωγής τροφίμων που στοχεύει στην αειφόρο γεωργία, στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και στη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ο όρος «βιολογικό» επικρατεί κυρίως στις 

Περισσότερα…

Τι είναι η βιολογική καλλιέργεια?

Η βιολογική γεωργία αναφέρεται σε συστήματα γεωργικής παραγωγής για την παραγωγή συστημάτων φυσικού κύκλου ζωής των τροφίμων μέσω αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης επίδρασης στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιολογική γεωργία περιλαμβάνει: Ευρεία αμειψισπορά ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση των επιτόπιων πόρων. Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση χημικών συνθετικών φυτοφαρμάκων και 

Περισσότερα…