Νέο βίντεο!

Δείτε εδώ τα ευρήματα του έργου και τον αντίκτυπο τους σε πολιτικές όπως παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους υπουργείων στην Κύπρο