Το LIFE-Stymfalia «Αειφόρος διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας των υγροτόπων: Η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με σκοπό την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και τη μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζεται από την αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα συντονίζει η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Δήμο Σικυωνίων, την  ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, την  Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, και διαρκεί 48 μήνες (1 Οκτωβρίου 2013 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017).

http://www.lifestymfalia.gr/

Στο έργο SOLMACC LIFE (Στρατηγικές για τα βιολογική γεωργία και γεωργία χαμηλών εισροών για μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή), δώδεκα βιολογικά αγροκτήματα στη Σουηδία, Γερμανία και Ιταλία εφαρμόζουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 15% σε σύγκριση με συμβατικά αγροκτήματα κάτω από παρόμοιες κλιματικές συνθήκες, καθώς και να βελτιώσουν την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν:

– βελτιστοποιημένο ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών
– βελτιστοποιημένη αμειψισπορά
– μειωμένο όργωμα
– αγροδασοπονία

Τα βιολογικά αγροκτήματα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες κλίματος και της περιοχής και παρακολουθούνται στενά από επιστήμονες.

www.solmacc.eu