Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003, και καλωσόρισε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2007. Πρόκειται για ένα νέο, δημόσιο και ανεξάρτητο πανεπιστήμιο το οποίο έχει θέσει υψηλές αξίες όσον αφορά τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, και την οργανωτική και διοικητική δομή. Χαρακτηρίζεται για την υψηλού επιπέδου διαδικασία για την επιλογή προσωπικού και τη σχέση του με το κράτος. Δύο πανεπιστημιακά τμήματα συμμετέχουν στο έργο ORGANIKO:

  1. Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων: Προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο σε τρεις βασικές κατευθύνσεις των γεωπονικών επιστημών και των τροφίμων: α) Επιστήμη και Τεχνολογία Φυτικής Παραγωγής, β) Επιστήμη και Τεχνολογία Ζωικής Παραγωγής (που περιλαμβάνει και την ιχθυοπαραγωγή – υδατοκαλλιέργεια) και γ) Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Και στις τρεις αυτές κατευθύνσεις, τόσο το πρόγραμμα σπουδών όσο και η έρευνα θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις νέες επιστημονικές μεθόδους και τεχνολογικές εφαρμογές, που θεωρούνται απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση της Κυπριακής αγροτικής οικονομίας και βιομηχανίας τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο Τμήμα θα αναπτύξει διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα σε τεχνολογίες αιχμής όπως είναι ο τομέας της Βιοτεχνολογίας και οι πολλαπλές εφαρμογές της στη φυτική και ζωική παραγωγή, τη βιομηχανία τροφίμων και το περιβάλλον. Στον τομέα αυτό θα αναπτυχθεί μελλοντικά ειδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
  2. Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία: Μια διεθνής ερευνητική, εκπαιδευτική και τεχνολογική πρωτοβουλία για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Το Ινστιτούτο προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα MSc, το ένα στην Περιβαλλοντική Υγεία και το άλλο στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική. Και τα δύο διδάσκονται στα αγγλικά. Πρόσφατα, το Ινστιτούτο έχει αρχίσει να προσφέρει εκπαίδευση έρευνας που οδηγεί σε διδακτορικό στον τομέα του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μέσω της σύνδεσης του με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, το Ινστιτούτο έχει καταφέρει να δημιουργήσει τρία προγράμματα MSc και ένα διδακτορικό δίπλωμα.

Κωνσταντίνος Χ. Μακρής

Γιώργος Α. Μαγγανάρης

Κορίνα Κωνσταντίνου

Ευτυχία Παρλά

Αθηνά Ιωάννου

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) αποτελεί τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΙΓΕ ιδρύθηκε το 1962, μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, σε συνεργασία με το Ειδικό Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας και περιήλθε στην κυριότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1967. Διεξάγει έρευνα με στόχο τη δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την επίλυση των προβλημάτων στο επίπεδο του γεωργού. Τα αποτελέσματα της έρευνας μεταφέρονται στους μετόχους μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων διάδοσης. Η ερευνητική του δραστηριότητα ενισχύει την ανάπτυξη της υπαίθρου και συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής και στην προσφορά καινοτομίας.

Η ομάδα ερευνητών του ΙΓΕ που συμμετέχει στο έργο, έχει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία στον τομέα των γεωργικών συστημάτων και ειδικότερα στους κλάδους μικροβιολογίας εδάφους και περιβάλλοντος, μοριακής βιολογίας, αγρο-οικονομικών, θρέψη φυτών και άρδευσης, καθώς και σε μοριακές μεθόδους αναπαραγωγής και κύκλου θρεπτικών ουσιών στο έδαφος. Η ομάδα μας έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρότασης. Επιπλέον, το ΙΓΕ εμπλέκεται ενεργά με την κατάρτιση αγροτών και γεωπόνων. Οι εγκαταστάσεις και η υποδομή του ΙΓΕ μπορεί να υποστηρίξει και τα καθήκοντα του αφού είναι εξοπλισμένο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εγκαταστάσεις ανοικτού πεδίου.

Μιχάλης Ομήρου

Ανδρέας Στυλιανού

Σωτηρούλα Ιωαννίδου

Δαμιανός Νεοκλέους

Παναγιώτης Ντάλιας

Διονυσία Φασούλα

Ιωάννης Ιωαννίδης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το κύριο σημείο επικοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί πλέον μέρος σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της κοινωνίας μας και εκφράζεται μέσα από την εφαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Η αποστολή και οι στόχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, είναι στενά συνδεδεμένοι με την ευρύτερη κατανόηση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κοινωνία μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι ΜΚΟ και η κοινωνία συμμετέχουν και εκφράζουν τη γνώμη τους σε όλα τα επίπεδα και στις κύριες διαδικασίες της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και παρακολούθησης.

Η αποστολή μας είναι να συμβάλουμε σταδιακά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης στο μέγιστο βαθμό, και να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα μαζί με τις άλλες δύο διαστάσεις (κοινωνική και οικονομική) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή θα είναι η βασική κινητήρια δύναμη για την αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη υποδομών. Ως επαγγελματίες δημόσιοι υπάλληλοι πιστεύουμε ότι οι στόχοι μας είναι παράλληλοι με τους στόχους του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιού μας και εστιάζοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Θεόδουλος Μεσημέρης

Χριστίνα Πίττα

Το Kyoto Club είναι ένας ιταλικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1999 για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συμφωνήθηκαν από την Ιταλία μέσω του πρωτοκόλλου του Κιότο και των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Τα τρέχοντα 239 μέλη και εταίροι του περιλαμβάνουν: 34 τοπικές αρχές, 13 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, 14 εταιρείες δημόσιιας μεταφοράς και των ενώσεων της κινητικότητας, 4 εθνικές τράπεζες, 33 ΕΕΥ και συμβουλευτικούς οργανισμούς ενέργειας, 70 ιδιωτικές εταιρείες που εμπλέκονται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών, 8 οργανισμούς περιβαλλοντικής πιστοποίησης, 7 οργανισμούς αειφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης, 23 επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, θέρμανση και διαχείριση υδάτων), 12 εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης και 21 επαγγελματικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες του  Kyoto Club που σχετίζονται με το έργο είναι οι εξής: (Α) Επιμορφωτικά σεμινάρια για τις τοπικές αρχές σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων και τις SEAPs (Β) Νομοθετικά και τεχνολογικά εργαστήρια με τους εμπειρογνώμονες του τομέα, για τις τελευταίες εξελίξεις (Γ) Στήριξη για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής πιστοποίησης (Δ) Παροχή πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας του Kyoto Club και του QualEnergia, το οποίο είναι διμηνιαίο περιοδικό και διαδικτυακή πύλη (Ε) Έγγραφα σχετικά με τα ζητήματα που παρακολουθούνται από το Kyoto Club, με στοχευμένες συνεισφορές από τις θεματικές ομάδες εργασίας του οργανισμού (ΣΤ) Ανάλυση και προβολή των βέλτιστων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από τα μέλη του Kyoto Club. Το Kyoto Club είναι ενεργό στην Ομάδα Κλιματικής Αλλαγής του Δικτύου Τοπικής Ατζέντας 21 της Ιταλίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ECEEE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία) και υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του EUASE (Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας ). Έχει καθεστώς παρατηρητή στα πλαίσια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Sergio Andreis

Roberto Calabresi