Τα βιολογικά συστήματα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού

Στη συμβατική γεωργία, η εντατική χρήση ανόργανων λιπασμάτων σχετίζεται με αρκετές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως μόλυνση των επιφανειακών υδάτων με νιτρικά άλατα, η οποία μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα όπως επίσης και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της πρόσληψης νιτρικών αλάτων (είτε διαλυμένα στο νερό ή στα τρόφιμα).

Ένα νέο πείραμα από την Υπηρεσία Γεωργικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA-ARS) ανέλυσε την βιολογική και συμβατική αμειψισπορά καθώς και ένα σύστημα βιολογικού βοσκότοπου (bromegrass, φεστούκα, μηδική, λευκό τριφύλλι). Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η υπόγεια ροή νερού της καλλιεργητικής περιόδου και οι συγκεντρώσεις και τα φορτία νιτρικών ιόντων για τα συμβατικά και βιολογικά συστήματα καλλιέργειας σιτηρών από το 2012 μέχρι το 2014. Οι ερευνητές έδειξαν ότι οι βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας, όπως η εφαρμογή της ζωικής κοπριάς και η χρήση κτηνοτροφικών φυτών και χλωρής λίπανσης σε εκτεταμένες αμειψισπορές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: bit.ly/1THdScG