2η Βραχεία αλυσίδα βιολογικών φρούτων και λαχανικών

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  διοργάνωσε στις 6 Φεβρουαρίου την εκδήλωση «2η Βραχεία αλυσίδα βιολογικών φρούτων και λαχανικών» σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΤΕΠΑΚ, στο πλαίσιο του έργου ORGANIKO LIFE+. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο Πεύκιος Γεωργιάδης του ΤΕΠΑΚ, παρουσία πάνω από 200 φοιτητών και προσωπικού του πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση εξέπεμπε ζωντανά από τη Λεμεσό-ΤΕΠΑΚ ο ραδιοφωνικός σταθμός SUPER FM, όπου αναφέρθηκε εκτενώς για τη σημασία και οφέλη της συστηματικής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και γενικότερα ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Το εν λόγω σύστημα βραχείας αλυσίδας εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε Κυπριακό Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα στο ΤΕΠΑΚ (2η φορά στο ΤΕΠΑΚ), το οποίο προωθεί τις έξυπνες συμπράξεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τομείς αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος. Όλα τα έσοδα από τα προϊόντα διαχειρίζονται απευθείας από τους παραγωγούς που είχαν κατεβάσει τις τιμές τους σε τιμές συμβατικών προϊόντων για υποστήριξη της προώθησης. Ο όρος βραχεία αλυσίδα αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του αριθμού μεσαζόντων κατά την εμπορία προϊόντων, όπου στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να παρεμβάλλεται ένας ή κανένας ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.