Αναμενόμενα παραδοτέα

Μέσα στα επόμενα 4 χρόνια του έργου ORGANIKO, αναμένουμε:

  1. Σύνταξη εθνικού σχεδίου μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία με την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της.
  2. Ανάδειξη των οφελών της βιολογικής δίαιτας στην υγεία των παιδιών χρησιμοποιώντας ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τη μείωση των φυτοφαρμάκων και τη βελτίωση βιοδεικτών υγείας.
  3. Μείωση δεικτών επίδοσης μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (εκπομπές N2O και CO2) μέχρι το τέλος του έργου.
  4. Αύξηση επιφάνειας γεωργικής γης για βιολογικές καλλιέργειες.
  5. Μέση αύξηση της βιολογικής γεωργίας κατά 1% στην κυπριακή αγορά μέχρι το τέλος του έργου.
  6. Αύξηση του αριθμού φαρμών που θα υιοθετήσουν τα βιολογικά πρωτοκόλλα.
  7. Αύξηση αριθμού θέσεων εργασίας που σχετίζεται με όλα τα στάδια ζωής βιολογικών προϊόντων (από παραγωγή, συσκευασία, μεταφορά μεταποίηση, λογιστικά, κλπ.)