Συμμετοχή στην ημερίδα του έργου Agrolife

Η ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες βιώσιμες πρακτικές σε παραδοσιακούς αμπελώνες: τάσεις, προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του οίνου” που διοργανώθηκε από το έργο Agrolife, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 27 Ιουνίου. Περίπου 40 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για καινοτόμους πρακτικές στους αμπελώνες αλλά και να γνωρίσουν τη βιολογική γεωργία και τη σχέση της με την κλιματική αλλαγή.