Τα αποτελέσματα της έρευνας “Βιολογική διατροφή και υγεία παιδιών” έχουν δημοσιευθεί

Χαμηλότερο χημικό φορτίο φυτοφαρμάκων και παράλληλη μείωση των βιοδεικτών οξειδωτικού στρες / φλεγμονής μετά από μια συστηματική βιολογική διατροφή σε παιδιά

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Emory δημοσίευσε τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής ORGANIKO σχετικά με την επίδραση της βιολογικής διατροφής στην υγεία των παιδιών. Τα αποτελέσματα της δοκιμής δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον μια βιολογική διατροφή 40 ημερών θα μπορούσε να μειώσει την έκθεση σε κοινά φυτοφάρμακα (π.χ. 3-PBA) και να επηρεάσει τα επίπεδα των βιοδεικτών οξειδωτικού στρες/φλεγμονής (π.χ. 8-OHdG) σε παιδιά δημοτικού.

Τα πειραματικά αποτελέσματα της έρευνας ORGANIKO έδειξαν: i) το όφελος της βιολογικής διατροφής στη σημαντική μείωση του φορτίου των φυτοφαρμάκων (πυρεθροειδή και νεονικοτινοειδή) και ii) σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βιοδεικτών οξειδωτικού στρες / φλεγμονής που αποδόθηκαν στο μειωμένο χημικό φορτίο φυτοφαρμάκων σε υγιή παιδιά ηλικίας 10-12 ετών στην Κύπρο. Τέτοιοι βιοδείκτες οξειδωτικού στρες / φλεγμονής θεωρούνται ως δείκτες πρώιμης φάσης για χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου II ή ο καρκίνος.

 

Περίπου 150 παιδιά ακολούθησαν τη συνηθισμένη διατροφή τους για 40 ημέρες (συμβατική διατροφή, κατά την οποία φρούτα, λαχανικά και άλλα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων) και για άλλες 40 ημέρες ακολούθησαν μια βιολογική διατροφή που παρεχόταν από πιστοποιημένο βιολογικό εστιατόριο. Η συμμόρφωση των παιδιών με τη βιολογική διατροφή αξιολογήθηκε ως υψηλή (≥ 90%).

Με βάση τη μέχρι στιγμής παγκοσμίως δημοσιευμένη βιβλιογραφία για τη σχέση βιολογικών τροφίμων και υγείας, τα πλεονεκτήματα της μελέτης ORGANIKO είναι τα εξής: i) μεγάλο μέγεθος δείγματος (~ 150 παιδιά) και ii) μεγάλη χρονική διάρκεια παρέμβασης (έως και 40 ημέρες).

H έρευνα αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου ORGANIKO LIFE+ (www.organikolife.com), που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων παιδιών και των γονέων τους, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ερευνητικού στόχου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα: