Ενημερωτικό Υλικό

  1. Συνοπτική αναφορά – Το έργο ORGANIKO LIFE+ με μια ματιά
  2. Λόγοι για να προτιμήσετε βιολογικά τρόφιμα- βιολογική διατροφή και υγεία (Ελληνικά): Λόγοι για να προτιμήσετε βιολογικά τρόφιμα
  3. Βιολογική γεωργία και κλιματική αλλαγή (Ελληνικά): Βιολογική γεωργία και κλιματική αλλαγή
  4. Βιολογικά προϊόντα στη ζωή μας (Ελληνικά): Βιολογικά προϊόντα στη ζωή μας