1ο Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης στην Ιταλία

Στις 6 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το πρώτο Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης έλαβε χώρα στο Γεωργικό Τεχνικό Λύκειο Emilio Sereni στη Ρώμη, Ιταλία. Περίπου 100 μαθητές παρακολούθησαν την εκδήλωση και ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα, όπως τη σημασία των περιβαλλοντικών θεμάτων, τη συμβολή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, τους στόχους του έργου ORGANIKO LIFE+, την κατάσταση της βιολογικής γεωργίας στην Ιταλία και την ΕΕ και τις κύριες δράσεις του Ιταλικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη βιολογική γεωργία. Με το τέλος των παρουσιάσεων, οι φοιτητές έκαναν διάφορες ερωτήσεις και συζητήθηκαν θέματα όπως η ιδέα της βιολογικής γεωργίας ως “πραγματική” εναλλακτική λύση για τη συμβατική γεωργία και το αντίκτυπο των «τοπικών γεωργικών ταυτοτήτων”.

Παρουσιάσεις στα Αγγλικά: SA_ppt RC_ppt