Έκθεση σε πυρεθροειδή και διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά

Τις συσχετίσεις μεταξύ της προγεννητικής και της παιδικής έκθεσης σε πυρεθροειδή εντομοκτόνα και τη συμπεριφορά των παιδιών αξιολόγησαν στην κοορτή μητέρας-παιδιού PELAGIE  οι Viel et al., 2017. Πέντε μεταβολίτες πυρεθροειδών (3-ΡΒΑ, 4-F-3-PBA, cis-DCCA και trans-DCCA και cis-DBCA) μετρήθηκαν σε δείγματα ούρων από μητέρες και παιδιά και η συμπεριφορά των παιδιών αξιολογήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου για αντοχές και δυσκολίες (SDQ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις 3-ΡΒΑ στα παιδιά συσχετίζονται με δυσκολίες εξωτερίκευσης και οι αυξημένες συγκεντρώσεις cis-DCCA στις μητέρες συσχετίζονται με δυσκολίες εσωτερίκευσης. Η μελέτη αυτή υποδεικνύει ότι η έκθεση σε ορισμένα πυρεθροειδή, ακόμη και σε περιβαλλοντικά επίπεδα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της παιδικής ηλικίας, μπορεί να επηρεάσει την νευροχημική ανάπτυξη των παιδιών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/2plUQnf