Διατροφή με βιολογικά προϊόντα και μειωμένα επίπεδα μεταβολιτών φυτοφαρμάκων στα ούρα παιδιών

Μια πρόσφατη μελέτη διεξάχθηκε με κύριο θέμα τη βιολογική διατροφή και την έκθεση στα φυτοφάρμακα. Οι ερευνητές εξέτασαν τη συμβολή της διατροφής έναντι της μη διατροφικής (έκθεση  μέσω εισπνοής και δερματικής έκθεσης σε φυτοφάρμακα ή ζιζανιοκτόνα που ψεκάζονται σε αυλές ή μέσα σε σπίτι) έκθεσης των φυτοφαρμάκων σε παιδιά με χαμηλό εισόδημα που ζουν στην Καλιφόρνια, των αστικών και αγροτικών κοινοτήτων. Απο την μελέτη βρέθηκαν 23 μεταβολίτες στα ούρα για οργανοφωσφορικά και πυρεθροειδή εντομοκτόνα, καθώς και αρκετές ζιζανιοκτόνες ενώσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καθημερινή διατροφή με βιολογικά προϊόντα, σχετίζεται με μειωμένη ουρική συγκέντρωση μεταβολιτών φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, νέες πειραματικές μελέτες απαιτούνται, προκειμένου να διευκρινιστεί η σχετική σημασία των διατροφικών και μη διατροφικών συνηθειών με την έκθεση σε φυτοφάρμακα για μικρά παιδιά.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://1.usa.gov/1P4pHKL