Καλλιέργειες βιολογικών προϊόντων και η επίδραση τους στην κλιματική αλλαγή

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας (FiBL) του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου δημοσίευσε μια λεπτομερή έρευνα σχετικά με την συμβολή της βιολογικής γεωργίας στην μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς επίσης την απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα του εδάφους. Η γεωργική χρήση της γης συμβάλλει στο 12% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου . Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων. Η μελέτη αυτή αναγνωρίζει τις αδυναμίες απο τις βιολογικές καλλιέργειες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την απόδοση των ζημιών (σε ορισμένες καλλιέργειες), τονίζοντας έτσι την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Συνεπώς πρέπει να γίνει προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή ειδικά σε περιοχές της Μεσογείου που πλήττονται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή με σκοπό την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας. Η συγκεκριμένη μελέτη εξέτασε παραδοσιακές τεχνικές μεθόδους για τις βιολογικές καλλιέργειες, τον τρόπο  διαχείρισης τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας των υποβαθμισμένων εδαφών με την οικοδόμηση της γονιμότητας του εδάφους. Η βιολογική γεωργία έχει πολλά να προσφέρει τόσο στο µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και στην προσαρμογή της σε αυτή, όσο και στην βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/1HWBXez