Καινοτομία και αειφορία σε καλλιέργειες αμπελιού και χαρουπιάς

Το Agrolife project σας προσκαλεί στην τελική ενημερωτική εκδήλωση του έργου με θέμα «Καινοτομία και αειφορία σε παραδοσιακές καλλιέργειες αμπελιού και χαρουπιάς» την Παρασκευή 19 Μαΐου στο ΤΕΠΑΚ. Το Organiko Life+ project συμμετέχει στην εκδήλωση με μια παρουσίαση με θέμα «Η επίδραση της ενσωμάτωσης οργανικών υπολειμμάτων στις εκπομπές Ν2Ο στα αλκαλικά εδάφη της Κύπρου».

Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/2qqSlQ7