Εργαλείο Υπολογισμού Μηνιαίων Αναγκών σε Νερό ανά Τοποθεσία και Καλλιέργεια

http://news.ari.gov.cy/apps/irrigation.html

Ο γενικός στόχος του εργαλείου είναι να παρέχει στους αγρότες, σε πολιτικούς φορείς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία για κάθε μήνα.