Συμμετοχή στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Κοινότητας Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας

Στις 1-4 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε το 28ο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Κοινότητας Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας στη Ρώμη και είχαμε την ευκαιρία να είμαστε παρόντες. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Παλιοί και Νέοι Κίνδυνοι: Προκλήσεις Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας» με τα φυτοφάρμακα να αναγνωρίζονται ως ένας από τους κινδύνους που προκαλούν σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Πάνω από 1500 ερευνητές από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το συνέδριο και συζήτησαν σχετικά με την πρόκληση της εξεύρεσης καινοτόμων μεθόδων για την αξιολόγηση της έκθεσης, το σχεδιασμό των μελετών και τις αναλύσεις δεδομένων για την εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία και τη μέτρηση των αλλαγών που παρατηρούνται. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δουλειάς μας παρουσιάστηκαν σε posters και αφορούσαν την επίδραση της βιολογικής διατροφής σε βιοδείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής.

2016-09-03 (1) CrbiOQRWgAA8ZKc 1777884642034766632-account_id=1