Ενημερωτικά Δελτία (αγγλικά)

Διαβάστε το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο και ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του έργου για τους μήνες Ιούνιος 2018 – Απρίλιος 2019: ORGANIKO Newsletter issue 6

 

 

 

Προηγούμενα ενημερωτικά δελτία:

Οκτώβριος 2017 – Μάιος 2018: ORGANIKO Newsletter issue 5

Απρίλος 2017 – Σεπτέμβριος 2017: ORGANIKO Newsletter issue 4

Οκτώβριος 2016 – Μάρτιος 2017: ORGANIKO-Newsletter-issue 3

Μάρτιος 2016 – Σεπτέμβριος 2016: ORGANIKO Newsletter issue 2

Σεπτέμβριος 2015 – Φεβρουάριος 2016: ORGANIKO Newsletter issue 1